Pripyat random header image

- Uskutečněné exkurse

Exkurse # – JIŽ PROBĚHLO (11/2010)
Nedostavěná jaderná elektrárna Stendal (Německo)

téměř dostavená východoněmecká jaderná elektrárna typu VVER

Jaderná elektrárna Stendal

Jak vypadá okolí elektrárny, která byla dostavěna do 85 procent a poté se začala bourat? Jak rychle probíhá demolice? Je možné se podívat dovnitř?

Hlavně na tyto otázky našla odpověď tato plánovaná exkurze.

Délka expedice: 1 den
Doprava: hromadná, vlastními auty dle domluvy
Přibližné náklady na cestu a ubytování: 1000 Kč
Průvodci po areálu nám byli dva zlí hlídací psi.

Jaderná elektrárna Stendal poblíž německého Berlínu měla být největším zařízením v bývalé DDR. Jelikož se jednalo o ruský typ reaktoru VVER (vzdáleně podobný tomu temelínskému), nebyla po sjednocení Německa výstavba dokončena. Oba bloky jsou od té doby v demolici, v současnosti na ní pracují dva bagry. Demolice probíhá sice pomalu, ale neustále, takže v blízké budoucnosti budou na místě k vidění pouze hromady sutin. Dnes se ještě do některých chodeb reaktorového bloku lze přes sutiny dostat. Objekt je ze strany od silnice obehnán plotem a hlídají jej dva nepříjemní psi. Ovšem z druhé strany je plot kvůli demolici odstraněn a je možné tak projít až k samotné stěně obou bloků. Situace se však mění každým dnem, jak je i patrné při porovnání fotografie s fotografiemi na odkazu níže.

Podrobnější info na Wikipedii (anglicky): http://en.wikipedia.org/wiki/Stendal_Nuclear_Power_Plant


Exkurse # – JIŽ PROBĚHLO (05/2009)
První ledoborec s jaderným pohonem na světě

postavený ze Stalinova rozkazu je i po 60 letech stále pro Rusy jejich chloubou

Jaderný ledoborec Lenin

Jak vypadá první jaderný ledoborec, který ještě nedávno kotvil schovaný kdesi v zapadlé části murmaňského “jaderného” přístavu? Dá se dostat dovnitř a čemu dnes slouží? Je v něm slibované muzeum?

Hlavně na tyto otázky našla odpověď tato plánovaná exkurze.

Délka expedice: 2 hodiny
Doprava: hromadná, vlastními auty dle domluvy
Přibližné náklady na cestu a ubytování: ? Kč
Průvodcem po lodi se nám stal její hlídač.

Ledoborec poháněný jadernými reaktory byl spuštěn na moře v roce 1957. Na svou dobu byl chloubou ruské armády a dosáhl míst v Severním ledovém oceánu, na která předtím lodí nikdo nedoplul. Dosáhl tajného ostrova SR-10 (CP-10), dnes známého jako Wranglerův ostrov. Slavná historie ledoborce, popsaná na tabulích v jeho okolí, se však již nezmiňuje o tragických jaderných haváriích reaktoru, při kterých byl poničený a napůl roztavený reaktor “bezpečně uskladněn” v oceánu poblíž Nové země. Další reaktor byl odstraněn necelý rok poté, příčinou druhé havárie byl únik chladiva. V době exkurze bylo muzeum před otevřením, dovnitř lodi se na pár chvil bylo možné dostat jen díky ochotě hlídače. Luxusní dřevěné a čalouněné interiéry odrážely zašlou slávu a pýchu tohoto plavidla.

Podrobnější info na Wikipedii (anglicky): http://en.wikipedia.org/wiki/Lenin_(nuclear_icebreaker)


Exkurse # – JIŽ PROBĚHLO (05/2009)
Kolská Leningradská jaderná elektrárna v Rusku

nejseverněji postavená jaderná elektrárna na světě

Kolská jaderná elektrárna

Lze se vůbec dostat k této jaderné elektrárně vystavené uprostřed tajgy? Jak vypadá několikakilometrový vodní kanál zajišťující vodu vytesaný ve skále? Je kanál a okolí zamořené?

Hlavně na tyto otázky našla odpověď tato plánovaná exkurze.

Délka expedice: 0 dní
Doprava: hromadná, vlastními auty dle domluvy
Přibližné náklady na cestu a ubytování: 0 Kč
Průjezd kolem s krátkým zastavením.

Jedná se o zastaralou elektrárnu po své plánované životnosti. Použité 4 reaktory jsou “temelínského typu” a měly být vyřazeny kolem roku 2003. Po instalování dvouset bezpečnostních prvků byla jejich životnost prodloužena. Nespolehlivost provozu je však vysoká, jen během ledna 2011 došlo k pěti neplánovaným odstávkám reaktoru z technických příčin. Do blízkosti elektrárny se bez předchozího povolení dostat nelze. Elektrárna slouží jako zdroj energie pro průmyslovou oblast kolem severního města Murmaňsk.

Podrobnější info na Wikipedii (anglicky): http://en.wikipedia.org/wiki/Kola_Nuclear_Power_Plant


Exkurse # – JIŽ PROBĚHLO (04/2009)
Leningradská jaderná elektrárna (Sosnovyj Bor) v Rusku

další ze série stále provozovaných elektráren s jaderným reaktorem “černobylského typu”

Leningradská jaderná elektrárna

Jak vypadá tato elektrárna a jak se liší od Ignaliny? Jaká je radiace v bezprostředním okolí, kde hned vedle budov reaktorů vede hlavní silnice?

Hlavně na tyto otázky našla odpověď tato plánovaná exkurze.

Délka expedice: 0 dní
Doprava: hromadná, vlastními auty dle domluvy
Přibližné náklady na cestu a ubytování: 0 Kč
Průjezd kolem s krátkým zastavením.

Tato zastaralá elektrárna na pobřeží finského zálivu zásobuje elektřinou především nedaleké město Sankt Petěrburg a část Finska. I přes závažné problémy s bezpečností provozu (první závažná havárie se stala již pět let po uvedení do provozu v roce 1975 na prvním reaktoru) je plánovaná životnost všech čtyřech bloků této nejstarší ruské elektrárny stále prodlužována. V roce 1992 unikly do ovzduší radioaktivní plyny a v srpnu 2009 jen těsně po naší návštěvě došlo k závažnému problému na čerpadle reaktoru č.3, který musel být odstaven. Pravděpodobně do technických místností elektrárny unikla radioaktivní voda. Lidé žijící v okolí žádají o uzavření elektrárny, ale státní organizace Rosatom má jiné plány, vybudovat zde další bloky.

Podrobnější info na Wikipedii (anglicky): http://en.wikipedia.org/wiki/Leningrad_Nuclear_Power_Plant


Exkurse #1 – JIŽ PROBĚHLO (04/2009)
Jaderná elektrárna Ignalina v Litvě

poslední v té době funkční elektrárna s jaderným reaktorem černobylského typu v EU

Jaderná elektrárna Ignalina

Reaktorový sál

Turbínová hala

Jak vypadá provoz největšího reaktoru na světě? Co si myslí zástupci elektrárny o bezpečnosti zastaralého reaktoru bez vnější ochranné obálky (containmeintu) RBMK-1500? Jaká jsou specifika největšího reaktoru pro výrobu elektřiny na světě? Jak probíhá proces vyřazování z provozu a jak se na něj dívají místní v souvislosti s ekonomikou a bezpečností? Je vyřazení jen výmyslem EU nebo má skutečné opodstatnění v objektivních rizicích?

Hlavně na tyto otázky našla odpověď tato plánovaná exkurze.

Délka expedice: 5 dní
Doprava: hromadná, vlastními auty dle domluvy
Přibližné náklady na cestu a ubytování: 5000 Kč
Průvodce v angličtině nám bude poskytnut na místě exkurze zdarma.

Jaderná elektrárna Ignalina poblíž litevského města Visaginas je jednou z posledních funkčních elektráren s reaktorem černobylského typu. Komplex obsahuje dva reaktory RBMK-1500 s největším výkonem mezi současnými reaktory pro výrobu elektřiny. Elektrárna pokrývala 80 % litevské spotřeby elekřiny. První blok byl již odstaven v roce 2004 jako podmínka vstupu Litvy do EU. Druhý, zatím ještě funkční reaktor, bude odstaven tento rok (2009). Nyní je tedy poslední šance navštívit ještě funkční elektrárnu.

Podrobnější info na Wikipedii (anglicky): http://en.wikipedia.org/wiki/Ignalina_nuclear_power_plant


Exkurse # – JIŽ PROBĚHLO (08/2008)
Semipalatinský polygon v Kazachstánu

ruská jaderná střelnice

Semipalatinsk, kráter Chagan

Jak vypadá místo uprostřed nedozírné pusté stepi, které bylo kdysi nedostupné a utajované, neboť se tu po desítky let testovaly ruské jaderné zbraně? Lze se dostat do míst kde pumy skutečně vybuchovaly a to jak v atmosféře tak i v podzemí? Jak vypadá největší kráter vytvořený obrovským jaderným výbuchem? Žijí zde lidé?

Hlavně na tyto otázky našla odpověď tato plánovaná exkurze.

Délka expedice: mnoho dní
Doprava: hromadná, vlastními auty dle domluvy
Přibližné náklady na cestu a ubytování: 20000 Kč
Byli jsme si sami svými průvodci s využitím Google Earth.

Podrobnější info na Wikipedii (anglicky): http://en.wikipedia.org/wiki/Semipalatinsk_Test_Site


Exkurse #3 – JIŽ PROBĚHLO (02/2008)
Bývalá továrna na zpracování uranových rud MAPE Mydlovary

MAPE Mydlovary

Jak vypadal jaderný průmysl v Československu? Jakým způsobem se zpracovávala uranová ruda pro Rusko? Jaké ekologické následky to mělo na lidské zdraví a jak to zamořilo okolní přírodu? Jak vypadá místo s nejvyšší radiací v Čechách? Jak probíhá likvidace areálu a odkališť, kam se léta vypouštěly radioaktivní odpady?

Na tyto otázky nalezneme odpovědi na třetí z plánovaných exkurzí:

Délka expedice: 1 den
Doprava: hromadná, vlastními auty dle domluvy
Přibližné náklady na cestu: 500 Kč
Průvodcem bude zástupce firmy DIAMO a možná si popovídáme i s bývalými pracovníky továrny.

MAPE Mydlovary je bývalá chemická úpravna uranových rud spuštěná v roce 1962, která se nachází cca 20km od JE Temelín. Součástí areálu je 286 ha uranových odkališť, která jsou stále radioaktivní a představují jednu z nejzávažnějších ekologických zátěží v Čechách.

Podrobnější info na Wikipedii (česky): http://cs.wikipedia.org/wiki/MAPE_Mydlovary