Pripyat random header image

- Expedice červen 2011

Vážení zájemci o expedici do černobylské zóny,

na základě vašeho obrovského zájmu jsme pro váš ve spolupráci s Dozimetry.eu připravili červnovou expedici do Černobylu a Pripjati.

Vyřídit povolení pro skupinu 10 účastníků nebylo jednoduché, proto Vám tuto možnost nabízíme až nyní, po delší odmlce. Hlavní komplikací byl především neochotný ukrajinský úřední šiml a absence detailních informací potřebných pro vyřízení všech povolení. Nyní již je vše připraveno a dovolujeme si Vám položit otázku ohledně Vaší účasti.

Expedice do zóny proběhne s téměř stoprocentní pravděpodobností (téměř, protože na Ukrajině jeden nikdy neví co se může změnit a posunout) dne 21. nebo 22.6.2011. Domluvili jsme jediný možný termín návštěvy, který byl k dispozici.

Vzhledem k tomu, že expedice proběhne za tak krátkou dobu, prosíme Vás o co možná nejrychlejší komunikaci a spolupráci s námi na vyřizování všech formalit.

Z Vaší strany je třeba pro účast na expedici udělat následující:
- ověřit zda je vaše účast ještě možná, zda nedošlo k naplnění maximální kapacity exkurze (nejlépe mailem nebo telefonicky)
- obratem potvrdit vaši účast (to vás nic nestojí) a zaslat na náš mail následující údaje pro vyřízení povolení vstupu do zóny
jméno, příjmení, datum narození, státní občanství, číslo pasu
- uhradit účastnický poplatek 8.000,- Kč
(lze bankovním převodem na náš účet 670100-2208906433/0610 nebo po předchozí domluvě osobně v naší kanceláři v Praze)
Ihned po odeslání poplatku Vám budeme rezervovat místo v expedici. Prosíme Vás proto o zaslání potvrzení o provedené platbě e-mailem. Jako variabilní symbol bezhotovostní platby použijte své číslo pasu.
Dovolujeme si Vás upozornit, že účastnický poplatek zahrnuje možnost účasti na expedici, vč. povolení vstupu do černobylské zóny a služeb našich dvou českých průvodců po cestě a v zóně. Další náklady na cestu, PHM, případně letenka, jízdenka, hotely a stravu si každý účastník hradí sám nad rámec účastnického poplatku. Možnost vaší dopravy (autem, vlakem, atd.) bude detailně probrána na setkání účastníků.
- v co nejkratší době si zařídit potvrzení od lékaře, jehož vzor je ke stažení na stránkách www.pripyat.eu http://www.pripyat.eu/wp-content/uploads/2008/12/HSC-potvrzeni_cernobyl.doc
(Dovolujeme si v této souvislosti upozornit, že expedice se nemohou účastnit osoby mladší 18 let, těhotné ženy a jiné osoby, které nemohou přijít do styku s ionizujícím zářením ze zdravotních důvodů – potvrdí praktický lékař ve výše uvedeném potvrzení, bez tohoto potvrzení vás do zóny nevpustí. Dále musí každý účastník souhlasit s pravidly bezpečnosti pohybu v zóně, vstup do zóny je na vlastní zodpovědnost.).

Z naší strany bude následovat:
- zaslání potvrzení o přijetí Vaší platby a potvrzení o Vaší účasti spolu s pozvánkou na setkání účastníků expedice, které proběhne v červnu v Praze (účast je dobrovolná).
- setkání účastníků, kde vás budeme informovat podrobně o programu expedice, možnostech dopravy a naučíme vás zacházet s dozimetrem, zodpovíme vaše dotazy, budete si zde moci zakoupit vlastní dozimetr.
- samotná expedice, možnost připojit se k nám se svým osobním autem při cestě z Prahy do Kyjeva a zpět. Pokud se přidáte, pomůžeme vám s celními formalitami a místními specifiky (doporučení hotelu, vyjednávání se skutečnými i falešnými ukrajinskými policisty, atd.). Domluvíme se na Ukrajině a naše zkušenosti s cestováním v těchto krajích jsou velmi bohaté.

Těšíme se na Vaši účast.

Tým pro expedici Černobyl 2011 a Dozimetry.eu