Pripyat random header image

- Naměřená radiace během exkurse

Díky možnosti uchovávání týdenní kumulativní ekvivalentní dávky v paměti G-M měřiče GammaScout, bylo možné aproximovat, jakou dávku “navíc” jsme obdrželi během naší návštěvy zóny a dopočítat průměrnou úroveň radiace během celé návštěvy v zóně:

Dlouhodobý průměr dávkového ekvivalentu uvnitř budovy v Praze je 0,116 μSv/hod. (měřeno po dobu 7 týdnů od půlky ledna 2008). Výkyvy týdenních průměrů během sedmi týdenních měření od této hodnoty jsou max. +0,001 -0,002 μSv/hod.
Týdenní průměr během návštěvy zóny bývalé jaderné elektrárny Černobyl byl naměřen 0,142 μSv/hod.
Dávkový ekvivalent, který jsme dostali navíc, oproti běžnému pozadí v Praze se dá spočítat vzorcem:
x = 0,142 ∙ 168 – 0,116 ∙ 168
kde 168 je počet hodin v jednom týdnu
x = 4,368 μSv (během týdne)
Limit dle Vyhlášky SÚJB o radiační ochraně 307/2002 Sb., §19 – Obecné limity je 1 mSv (během roku).

Díky našemu jednodennímu pobytu v zóně jsme obdrželi dávkový ekvivalent rovný 0,4368 % ročního limitu pro civilní obyvatelstvo.

Jinými slovy, takovouto cestu bychom mohli podniknout 229 krát ročně, než bychom si vyčerpali svůj roční obecný limit (při abstrakci od dalších vnějších ozáření např. z rentgenového vyšetření).
Ještě jinými slovy, obdrželi jsme navíc dávku 4,58 krát menší, než při běžném rentgenu zubů nebo plic* (*zdroj: RENTGEN bulletin, září 2001).
Úplně jinými slovy pro představu, ekvivalentní dávku, kterou jsme dostali “navíc”, běžně dostaneme z přirozeného radiačního pozadí každého jeden a půl dne.

Průměrný dávkový ekvivalent, kterému jsme byli vystaveni během našeho desetihodinového pobytu v zóně se dá spočítat vzorcem:
0,116 ∙ ( 168 – h ) + h ∙ x = 0,142 ∙ 168
kde x je hledaný průměrný dávkový ekvivalent během desetihodinového pobytu v zóně,
168 je počet hodin v týdnu,
h je počet hodin strávených v zóně. ( h = 10, v zóně jsme pobývali od cca 10h dopoledne do cca 8h večer).
x = 0,5528 μSv/hod.
Průměrný dávkový ekvivalent během našeho desetihodinového pobytu v zóně byl asi 0,55 mikrosievertů za hodinu.


Graf získaný z kumulativních měření G-M počítače GammaScout