Pripyat random header image

- Chystané expedice

Vítáme zde všechny zájemce o expedici do černobylské zóny.

Díky neuvěřitelnému zájmu o návštěvu černobylské zóny a města duchů na těchto stránkách  jsme se rozhodli znovu se aktivně se zapojit do organizování expedic.

Členem expedice se může stát každý, kdo:

 • má STOPROCENTNÍ úmysl jet (ne jen momentální rozmar a nadšení, které pak rychle opadne)
 • má alespoň základní povědomí o Černobylu a zná důvod, proč chce zónu navštívit
 • je mu VÍCE NEŽ 18 let (to je podmínka, kterou NELZE obejít ani např. tím, že by mladší účastník expedice jel spolu s rodičem)
 • má zdravotní povolení (nemá překážky k vystavení se ionizujícímu záření, např. těhotenství, porucha krvetvorby) – stáhnout vzor zdravotního potvrzení

Před samotnou cestou proběhne ještě seznamovací setkání členů expedice, na kterém budou k dispozici detailní informace, mapy radiační situace, fotografie. Během tohoto setkání se také společně upřesní program návštěvy, do kterého se zahrnou konkrétní požadavky účastníků, naučíme se zacházet s dozimetrem a pochopit význam hodnot, proto je vhodné si dozimetr již před touto schůzkou pořídit.

Termín setkání se stanovuje po naplnění kapacity exkurse a koná se v Praze.

Předběžný vzorový plán expedice:
1. den – (odpoledne) cesta Praha – Olomouc – Ostrava, po trase se mají možnost připojit účastníci expedice, ubytování hotel DMH Ostrava
2. den – Ostrava – Lvov, večer prohlídka Lvova a posezení u jídla a pití, ubytování hotel Helikon, Lvov
3. den – Lvov – Kyjev, odpoledne prohlídka muzea Černobylu, večer příprava na exkursi do zóny, ubytování hotel Mir, Kyjev
4. den – exkurse do černobylské zóny a města duchů
5. den – odjezd zpátky do Čech
6. den – příjezd do ČR (pravděpodobně již v dopoledních hodinách)

Prvním dnem expedice je úterý, je nutné počítat s týdnem volna, čtyřmi dny dovolené (úterý až pátek). Cesta zpět je o víkendu.

Přesné náklady na účastníka expedice budou určeny po upřesnění celkového plánu expedice.

Náklady na jednoho účastníka budou činit cca 10.000 Kč. V tom je obsaženo:

 • setkání zájemců v Praze
 • informační materiály o Černobylu
 • doprava tam a zpět
 • ubytování v Ostravě, Lvově a Kyjevě
 • vstup do černobylského muzea
 • vstup do zóny s průvodcem

Doprava je zajištěna osobním autem (tranzitem pro více účastníků), případně po dohodě přímým lůžkovým vlakem Praha – Kyjev.

Přihláška na expedici Pripyat.eu musí obsahovat:

 • cíl návštěvy černobylské zóny (proč tam jedete)
 • jméno, kontaktní údaje
 • vyplněné a potvrzené zdravotní prohlášení (stačí nascannovat a přiložit do mailu)

Přihlášky na exkursi pošlete na info @ pripyat . eu

Možnost poslat přihlášku začíná dnem 1.2.2011. O průběžném počtu závazně přihlášených účastníků zde bude aktuální informace. Až se podaří sestavit tým exkurse, vyhlásí se termín setkání účastníků v Praze. Čas od naplnění kapacity exkurse do jejího uskutečnění trvá přibližně 5 týdnů.  Pokud se kapacita naplní rychle, zažijete neuvěřitelnou zimní atmosféru zóny, která je ze všech ročních období nejpůsobivější!

Exkursi pro vás připravuje Tým Pripyat.eu

Pripjať z balónu (Yann Arthus-Bertrand)