Pripyat random header image

Jak navštívit město duchů Pripjať a černobylskou elektrárnu

Vypravit se do Zóny není úplně jednoduché. Je zapotřebí splňovat určité podmínky a zajistit si povolení a průvodce. Podmínkami k získání povolení je dosažení 18 let věku a potvrzení od praktického lékaře (v angličtině) o tom, že vám ze zdravotního hlediska neškodí ionizační záření (toto potvrzení obvykle nedostanou např. těhotné ženy nebo nemocní trpící poruchou krvetvorby). Průvodce vám obvykle zajistí organizace, přes kterou vyřizujete povolení vstupu do Zóny.
Povolení i průvodce lze zajistit mj. přes:

Kromě vyřízení přes oddělení zahraničních vztahů ChNPP se za všechny ostatní způsoby vyřízení platí. Ceny za jednoho účastníka klesají s růstem počtu účastníků ve skupině. Nejdražší je cesta přes cestovní kancelář, ovšem dostanete skvělý servis vč. transportu autem a anglicky mluvícího průvodce a obvykle i znalce v oblasti jaderné fyziky, který vám leccos vysvětlí. Tento způsob je vhodný pro skupiny lidí, kteří toho mnoho o Zóně nevědí a chtějí se dozvědět. Pro ty, kteří již mají mnoho informací se vyplatí jet na vlastní pěst. Přes ChNPP (černobylskou elektrárnu) mohou jet pouze akreditovaní novináři, filmaři, fotografové. Program dne a prohlídku si můžete sami navrhnout podle svých přání, obvykle bývá do programu zahrnuta informační schůzka přímo v elektrárně (konferenční sál, sál s maketou elektrárny), oběd, prohlídka sarkofágu z vyhlídkové budovy a rychlá prohlídka města duchů Pripjať. V případě skutečného zájmu lze však domluvit téměř cokoliv! Dokonce existuje i týdenní školící program, po jehož úspěšném absolvování je možná krátká návštěva vnitřku sarkofágu. Agentura Chernobylinteinform se zabývá správou města Černobyl, které je v dnešní době už kompletně dekontaminované a zčásti obydlené. Možná je prohlídka města, přístavu, rozhovor se starousedlíky (v ruštině). Tato prohlídka je laděná spíše ekoturisticky než faktograficky. Poslední možností je nechat si vyřídit povolení soukromou osobou, obvykle pracovníkem elektrárny. Jelikož se jedná o čistě individuální záležitost, nikoliv skupinovou exkursi, je možné domluvit téměř vše co vás napadne, třeba prohlídku nikdy nespuštěných reaktorů bloku 5 a 6, kam se obvykle se skupinou nedostanete…

Pokud je to pro vás všechno složité, můžete se obrátit na nás s požadavky a my vám exkursi zařídíme. Nebo pokud přesně nevíte, poradíme vám s výběrem a plánováním. Dokonce umíme zařídit česko-ukrajinského tlumočníka, takže se nemusíte učit rusky nebo pracně louskat lámanou angličtinu průvodců.

info (at) pripyat (dot) eu